145 van 202 items
Bosch Leer Orkest

Bosch Leerorkest

Huis73 | voor bibliotheek en cultuur

  • groep: 6, 7, 8, speciaal onderwijs
  • duur: op maat
  • genre: Muziek
  • locatie:op school, een presentatie kan ook op een andere locatie
  • gezelschap: Huis73 | voor bibliotheek en cultuur

Bosch Leerorkest is een muzikaal programma, waarbij kinderen uit groep 6, 7 en/of 8 op een actieve manier kennis maken met muziekinstrumenten, gecombineerd met zang. Muziekonderwijs draagt bij aan een beter zelfbeeld en een betere concentratie. Gezamenlijk muziek maken versterkt het groepsgevoel en discipline. En muziek maken is gewoon leuk! Uiteraard onder begeleiding van professionele muziekdocenten. Samen met school maken we een programma op maat, bijvoorbeeld passend bij een thema of vakoverstijgend, of aansluitend bij een methode. Een traject kan 9 weken duren, maar ook langer, 15 weken en zelfs een aantal schooljaren terugkerend.

De gastlessen vinden plaats op school. Ieder traject sluiten we feestelijk af met een presentatie op school, of indien gewenst bij Huis73 of in samenwerking met een zorginstelling of een Buurtpodium.

Binnen het Bosch Leerorkest staan samen creëren en doen voorop, maar alle muziek begint vanuit stilte… er wordt dan ook geluisterd naar muziek, bovendien is er ruimte om te reflecteren met elkaar. We sluiten aan bij de kerndoelen van TULE/SLO (K.O. ) en de Culturele Ladekast.

De naam ‘Bosch Leerorkest’ is afgeleid van de beroemde Bossche kunstenaar Jeroen Bosch, een van zijn schepsels zie je terug in ons logo!

 

Huis73
Ineke Vossen, projectleider
Email: inekevossen@huis73.nl
Tel. 088‑2800225 

Bosch Leerorkest valt binnen het subsidietraject Cultuureducatie met Kwaliteit. Naast de gastlessen muziek in de klas bieden we ook op maat deskundigheidsbevordering voor leerkrachten(teams) op het gebied van muziek. 

 


© 2021 - Huis 73