106 van 136 items
Bureau Babel

Brabants kwartiertje met Van Gogh

Erfgoed Brabant

  • groep: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • genre: Erfgoed
  • max. leerlingen: Onbeperkt
  • kosten: 20 euro
  • locatie:Op school
  • gezelschap: Erfgoed Brabant

Brabants Kwartiertje met Van Gogh gaat over Vincent’s leven, familie en zijn eerste stappen op het kunstenaarspad in Brabant. Het lesproject heeft opdrachtkaarten voor onder- midden- en bovenbouw. Op de voorkant van iedere opdrachtkaart staat een afbeelding van het erfgoed van Vincent van Gogh. Het bekijken, bewonderen en bevragen van dit erfgoed is het startpunt van een Brabants kwartiertje met Van Gogh. De opdrachten zijn kort en krachtig en kunnen los uitgevoerd worden of als projectdag of projectweek.

 

Erfgoed Brabant

info@erfgoedbrabant.nl

073 615 6262

 

De volgende kerndoelen zijn van toepassing
- Kerndoel 54; De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er meet e communiceren

- Kerndoel 55; De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

- Kerndoel 56; De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

 

De volgende culturele competenties worden ontwikkeld
- Receptief vermogen; leerlingen kunnen zich openstellen voor culturele uitingen met focus op het kunstwerk
- Creërend vermogen; leerlingen kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze.

- Reflectief vermogen; leerlingen kunnen cultuuruitingen van zichzelf en andere analyseren, interpreteren en waarderen

- Analyserend vermogen; Leerlingen kunnen informatie over cultuuruitingen opzoeken, in zichzelf opnemen en toepassen op eigen werk

 


© 2022 - Huis73