11 van 53 items
Bureau Babel

Workshops Componeren kun je leren

November Music

  • genre: Muziek
  • max. leerlingen: 5 lessen incl. eindpresentatie
  • kosten: in overleg
  • locatie:op school
  • gezelschap: November Music

Opzet
Componeren is het combineren van het creatieve met het planmatige. Het betekent keuzes maken en eigenaarschap nemen. Door zelf iets te maken en uit te voeren (of te laten uitvoeren) komt er een ander muzikaal-inzicht dan het vaak uitvoerende kader waaruit muziek wordt benaderd.
Door te componeren leren deelnemers hoe ze een idee kunnen uitwerken en realiseren. Tevens verandert het de relatie tot het uitvoeren van bestaand werk; waar de componist eerst ver van de uitvoerder afstond is die rol er nu ook een die zij zelf goed kennen.

Vorm
Een educatief traject van 5 sessies en een afsluitend concert/presentatie waarbij deelnemers een eigen compositie schrijven voor een bestaand ensemble of een ensemble bestaande uit de deelnemers.

Componeren kun je leren
Het doel van het project is om leerlingen van het voortgezet onderwijs een compositie te laten schrijven voor ensemble. Dit kan een bestaand (professioneel) ensemble zijn, maar ook een ensemble dat bestaat uit de deelnemers van de groep.
In de eerste twee sessies is er vooral input vanuit de workshopleider; waarbij verschillende componeer methodes en technieken laagdrempelig worden aangeboden en er klassikaal wordt geoefend met een aantal compositie-technieken.

In de derde sessie krijgen alle deelnemers een individuele les op hun composite.

In de vierde sessie presenteren de deelnemers hun gemaakte werk aan elkaar; waarbij er gezamenlijk wordt gereflecteerd op ieder werk. 

In de vijfde sessie worden alle stukken gerepeteerd door het ensemble, waarbij de componist luistert en feedback geeft en ontvangt; waarna er tijd is om eventuele aanpassingen aan de compositie door te voeren. In de laatste sessie worden alle werken uitgevoerd door het ensemble tijdens een concert.
 

Voor wie?
Leerlingen (van alle leerjaren) van het VO met muziek als (examen)vak.
 

Tijdsinvestering project
Een serie van 5 workshops op school en een afsluitende presentatie/concert
 

Kosten
Kostenspecificatie nog te beramen. Bij inzet professioneel ensemble zijn er hogere kosten dan bij een ensemble bestaande uit de deelnemers

 

 

Meer info en reserveren: Remy Alexander
Telefoon: 06 300 88 100
E-mail: regenboogweer@gmail.com
Website: remyalexander.com
 

 


© 2024 - Huis73