195 van 202 items
Bureau Babel

De spontane stad

Architectuurlessen

 • groep: 4, 5, 6, 7, 8
 • duur: 180min
 • genre: Beeldend
 • max. leerlingen: Meerdere klassen (tegelijk) mogelijk
 • locatie:op school
 • gezelschap: Architectuurlessen

Ontwerp de stad van de toekomst!

 

Hoe ziet deze stad eruit? Welke gebouwen zijn onmisbaar? Hoe zien deze gebouwen eruit? En zijn er bijzondere gebouwen of plekken denkbaar die nu nog niet bestaan, maar in jouw stad wel een plek krijgen?  En welke bijzondere vormen, kleuren, texturen, materialen en mogelijkheden zou je jouw stad willen geven? In dit project geven kinderen op creatieve wijze met hun eigen ontwerpen antwoord op deze vragen.

 

Onder leiding van een architect bouwen ze in zo'n 3,5 uur  samen een fictieve stad van diverse restmaterialen. Daarbij is de klas als collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van die stad. Onder begeleiding van ‘het stadsbestuur’ (bestaande uit de gastdocent en optioneel de leerkracht van de klas) bepalen de kinderen als stedenbouwkundig architect hoe een stad eruit kan zien. Ze ontwerpen de gebouwen die voor hun stad onmisbaar zijn en bedenken nieuwe gebouwen (en gebouwvormen) die in bestaande steden volgens hen nog ontbreken. Bovendien denken ze na over hoe wonen, werken, natuur, cultuur, recreatie en infrastructuur een plek krijgen in hun ideale stad. Daarbij is artistieke vormgeving van groot belang. Een stad moet niet alleen practisch zijn, maar mag er ook bijzonder uitzien.

 

Dit project draait vooral om het collectieve creatieve proces van de klas. Daarnaast maakt deze vakoverstijgende opdracht een link met andere vakken, zoals geschiedenis (de oorsprong van steden), aardrijkskunde en techniek (zoals duurzame energie). Bovendien stelt het sociale kwesties ter discussie, met vragen als “hoe willen wij samenwonen in deze stad?” En hoe willen wij dat een stad eruit ziet om ons prettig te voelen. Wat vraagt dat van vorm, kleur, structuur, eigenheid en eigenwijsheid.

Genre (discipline): beeldend, ontwerp

Creatieve vermogens:

 • gebouwen ontwerpen door verschillende vormen te combineren
 • onder woorden brengen van hun ontwerpkeuzes
 • werken op schaal
 • functie (gebouwtype) koppelen aan grootte, vorm en uitstraling en eigen smaak
 • gezamenlijk aan één geheel werken
 • bespreken van ideeën

 

Telefoon: 06 45 79 29 96 (Wouter van Niel)

E-mail: info@architectuurlessen.nl

Website: www.architectuurlessen.nl

 


© 2021 - Huis 73