38 van 51 items
Bureau Babel

Designworkout ‘Design!’

  • groep: 7, 8
  • duur: 1,5u
  • genre: Erfgoed
  • max. leerlingen: max. 60 leerlingen (groepjes per 15 leerlingen) per activiteit
  • kosten: 62,50 euro
  • locatie:Designmuseum
  • gezelschap:

Een designworkout is een beetje zoals sporten: Voor een korte tijd spannen we ons samen flink in en duiken we diep in de wereld van design. Om er slimmer en sterker van te worden en vooral: Om er veel plezier te hebben.

Sneakers, een auto, de regels van voetbal. Het museum hanteert een brede opvatting over wat design is. Veel leerlingen hebben een eigen idee of helemaal nog geen idee. Tijdens de workout ga je op ontdekkingstocht in de wereld van design. In de spiksplinternieuwe tentoonstelling Design! nodigen we leerlingen uit groep 7 en 8 uit de handen uit de mouwen te steken. Je kijkt aandachtig naar een aantal uiteenlopende voorwerpen en je onderzoekt met elkaar de context van deze ontwerpen. Tijdens deze workouts wordt gekeken, nagedacht, gepraat, gediscussieerd, geschetst en gemaakt.
 

Onder begeleiding van een museumdocent wordt de designworkout uitgevoerd in groepjes van 15 leerlingen. Methodes die aan bod komen: Making Thinking Visible (project Zero, Harvard University) en Onderzoekend en ontwerpend Leren. (SLO en Wetenschapsknooppunten, WUR).

 

Machiel Marsé   

educatie@designmuseum.nl
0736273680

Kerndoelen:
Kerndoel 54; De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er meet e communiceren

Kerndoel 55; De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

Kerndoel 56; De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

 

Culturele vermogens
Receptief vermogen; leerlingen kunnen zich openstellen voor culturele uitingen met focus op het kunstwerk
Creërend vermogen; leerlingen kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze. 
Reflectief vermogen; leerlingen kunnen cultuuruitingen van zichzelf en andere analyseren, interpreteren en waarderen.
Analyserend vermogen; Leerlingen kunnen informatie over cultuuruitingen opzoeken, in zichzelf opnemen en toepassen op eigen werk.

 


© 2024 - Huis73