40 van 203 items
asset by WebDog

Groepslessen Muziekoriëntatie

Muziekles DenBosch

  • groep: 1, 2, 3, 4
  • datum opties: Gehele jaar door (op afspraak)
  • duur: 20 tot 30 minuten per groep
  • genre: Muziek
  • max. leerlingen: 8 per groep
  • locatie:kan zowel op locatie als bij MuzieklesDenBosch
  • gezelschap: Muziekles DenBosch

Kinderen op een speelse en expressieve manier kennis laten maken met muziek. Door middel van het zingen van liedjes, luisteropdrachten,  ritme-oefeningen met instrumentjes en samenspel.

Lesopbouw
Inleiding (5 tot maximaal 10 min)
Kringgesprekje met de kinderen waarin ze kort mogen vertellen hoe het met ze gaat en wat er speelt en/of hoe hun dag was. Vervolgens vertel ik wat we vandaag gaan doen. En bespreek ik met de kinderen bijvoorbeeld de inhoud van een liedje. Is het bijvoorbeeld herfst en gaat het liedje over kastanjes; dan vraag ik bijvoorbeeld of de kinderen wel eens een kastanje hebben gezien (aansluiten bij de belevingswereld.)

Kern (10 a 15 min)
Het aanleren van een liedje in de volgende stappen:
    1.    Introductie (inzingen, klankspel, drama, gesprek; dit kan al tijdens het einde v.d. inleiding)
    2.    Aanleerfase (luisteropdrachten, voordoen – nadoen=begeleid inoefenen,  weggeeffase)
    3.    Zelfstandig zingen (stimuleren, verbeteren, afwerken) In deze fase kunnen ook instrumentjes worden toegevoegd om ritmisch te begeleiden bij het zingen of een aantal kinderen het ritme laten aangeven en de anderen laten zingen.

Slot (5 tot 10 min)
Verschillende opties:
    •    een afsluitend spel (met een bewegingsvorm; de kinderen hebben dan al 20 min stil gezeten)
    •    een luisteroefening gekoppeld aan een tekenopdracht (bijvoorbeeld een muziekstuk laten horen en de kinderen laten tekenen wat ze zich hierbij voorstellen, wat ze er in horen, wat ze erbij voelen
    •    liedjes herhalen die in vorige lessen voorbij zijn gekomen

Na één van bovenstaande opties nog heel kort samen afsluiten in de kring en kinderen feedback geven over hoe het ging en ook de kinderen kort laten vertellen wat ze vandaag hebben geleerd en wat ze ervan vonden.

 

MEER INFO EN RESERVEREN: Jan van de Laar
TELEFOON: 06 47114807
EMAIL: info@muzieklesdenbosch.nl
WEBSITE: www.muzieklesdenbosch.nl

 


© 2022 - Huis 73