We zijn overgegaan op een nieuw landelijk inlogsysteem. Je hebt daarover een mail ontvangen en het enige dat je hoeft te doen is opnieuw inloggen.

Heb je vragen of kom je er niet uit? Kijk dan bij de veelgestelde vragen. Of neem contact met ons op via info@huis73.nl of 073-680 2900 (tijdens kantoortijden). 

Lees meer 

21 van 53 items
Bureau Babel

HOEDAN?! Kruip in het kunstenaarsbrein

Het Noordbrabants Museum

  • groep: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • duur: 1,5 uur of 2 uur, rondleiding met workshop
  • genre: Erfgoed
  • max. leerlingen: Maximaal 32 leerlingen
  • kosten: 60 euro per 16 leerlingen (1,5 uur), 80 euro per 16 leerlingen (2 uur)
  • locatie:Het Noordbrabants Museum
  • gezelschap: Het Noordbrabants Museum

Wat is dit? Hoe is het gemaakt? Waarom juist zo? Hóé dan?! Goeie vraag! Samen duiken we in het kunstenaarsbrein. We gaan heel goed kijken, vertellen wat we ontdekken én gaan zelf experimenteren. In het atelier werken we met karton, kartonschroeven en gereedschap. Groep 1 t/m 3 gaat aan de slag met loose parts; voorwerpen waarmee ze eindeloos kunnen schuiven, stapelen en bouwen.

 

Afdeling reserveringen

+31 (0)73-6877 820

reservering@hnbm.nl

https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/hoedan/

 

De volgende kerndoelen zijn van toepassing

- Kerndoel 54; De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er meet e communiceren

- Kerndoel 55; De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

 

De volgende culturele competenties worden ontwikkeld

- Receptief vermogen; leerlingen kunnen zich openstellen voor culturele uitingen met focus op het kunstwerk
- Creërend vermogen; leerlingen kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze.

- Reflectief vermogen; leerlingen kunnen cultuuruitingen van zichzelf en andere analyseren, interpreteren en waarderen

- Analyserend vermogen; Leerlingen kunnen informatie over cultuuruitingen opzoeken, in zichzelf opnemen en toepassen op eigen werk

 


© 2024 - Huis73