14 van 136 items
asset by WebDog

ICC-cursus

Huis73 | voor bibliotheek en cultuur

  • groep: leerkrachten
  • datum opties: 14/1, 4/2, 18/2, 24/3, 7/4, 12/5 en 4/6 2020
  • duur: 15.30u-18.00u
  • genre: lila
  • lesmateriaal: ja
  • kosten: € 750. LET OP: voor leerkrachten uit het Bossche po is er dit jaar een subsidie beschikbaar
  • locatie:Huis73
  • gezelschap: Huis73 | voor bibliotheek en cultuur

In de cursus Interne Cultuur Coördinator Basisschool (ICC) van Huis73 leer je als leerkracht precies wat cultuureducatie nou eigenlijk inhoudt, hoe je cultuurbeleid op school ontwikkelt en hoe je het hele boeltje coördineert. Daarnaast leer je waar je de financiën vandaan haalt en hoe je je plannen vertaalt naar beleid. Bovendien komt alle informatie over het aanbod aan bod. Na afronding van de cursus ontvang je uiteraard een gegriffeld certificaat om in het CV of op de koelkast te doen prijken.

Als cultuurcoördinator schrijf je een cultuurbeleidsplan en voer je dat met collega’s uit. Je kan het schoolteam enthousiasmeren voor cultuureducatie en bent contactpersoon voor het culturele netwerk rondom de school. De cursus Interne Cultuur Coördinator biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden.

 

Heb je interesse in de ICC-cursus in 2020 of wil je er meer over weten? Neem contact op met Huis73.


 

 


© 2022 - Huis73