192 van 202 items
Bureau Babel

Ingenieurs van het verkeer

Architectuurlessen

  • groep: 7, 8
  • duur: 3x 90min
  • genre: Beeldend
  • max. leerlingen: Meerdere klassen (tegelijk) mogelijk
  • locatie:op school
  • gezelschap: Architectuurlessen

Van A naar Beter ontworpen infrastructuur!

 

Mensen zijn altijd bezig om van punt A naar punt B te komen. In de groeiende steden zorgt het toenemende verkeer daarom voor steeds grotere uitdagingen voor stedenbouwkundig planners.

 

Kinderen ervaren en onderzoeken tijdens de lessen de chaos van vastgelopen knooppunten. Vervolgens ontwerpen ze een innovatieve infrastructuur voor nieuwe knooppunten.

 

Hoe organiseer je de routes voor diverse weggebruikers, zoals fietsers, auto's, treinen en bussen? Wat is er nodig om dit op een veilige manier te doen? En kunnen knooppunten ook leuke of bijzondere plekken zijn?

 

In deze lessenreeks ervaren leerlingen allereerst via een ludieke opdracht de kern van een knooppunt. Vervolgens onderzoeken ze diverse knooppunten op een zoekkaart vol met verkeersproblemen en moeilijke situaties. En uiteindelijk werken de leerlingen ruimtelijk aan een maquette van een nieuwe (volgens hun) ideale situatie.

Genre (discipline): beeldend, technisch, ontwerpen

Creatieve vermogens:

  • Kerndoel 54 (design): De leerling kan ruimte suggereren d.m.v. bijv. een schets van zijn idee (2d) of een schaalmodel (3d)
  • Kerndoel 55 (design): De leerling kan zijn mening over vorm, functie en inhoud van ontwerpen benoemen, die vergelijken met de visie van anderen en eventueel bijstellen.
  • Analyserend vermogen (design): De leerling kan vakoverstijgend een creatieve oplossing bedenken voor een maatschappelijk vraagstuk.

 

Telefoon: 06 45 79 29 96 (Wouter van Niel)

E-mail: info@architectuurlessen.nl

Website: www.architectuurlessen.nl

 

 


© 2021 - Huis 73