34 van 57 items
Bureau Babel

Kamp Vught in de klas

Nationaal Monument Kamp Vught

  • groep: 7, 8
  • genre: Erfgoed
  • max. leerlingen: max. 25 leerlingen per activiteit
  • kosten: 85 euro
  • locatie:op school en bij Nationaal Monument Kamp Vught
  • gezelschap: Nationaal Monument Kamp Vught

Maak kennis met Roosje, Paul en Piet. In 1940 zitten ze bij elkaar in de zesde klas en krijgen zij en hun klasgenoten op heel verschillende manieren met Kamp Vught te maken. In dit lespakket leren kinderen aan de hand van de verhalen van deze leerlingen over Kamp Vught en de Tweede Wereldoorlog. Het pakket bestaat uit een introductiefilm op usb (30 min), 32 lesbrieven, een docentenhandleiding en een rondleiding op het buitenterrein van Nationaal Monument Kamp Vught.

 

Jessica Gommers

info@nmkampvught.nl
073 6566764

Beeld © Jan van de Ven

Kerndoel van toepassing:
Kerndoel 56; De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

Culturele vermogens van toepassing:
Receptief vermogen; leerlingen kunnen zich openstellen voor culturele uitingen met focus op het kunstwerk
Reflectief vermogen; leerlingen kunnen cultuuruitingen van zichzelf en andere analyseren, interpreteren en waarderen
Analyserend vermogen; Leerlingen kunnen informatie over cultuuruitingen opzoeken, in zichzelf opnemen en toepassen op eigen werk

 


© 2023 - Huis73