57 van 203 items
asset by WebDog

Klas en kunst inspiratietraining

Huis73 | voor bibliotheek en cultuur

  • groep: leerkrachten
  • datum opties: Het hele schooljaar
  • genre: Multidisciplinair
  • locatie:op school of bij Huis73
  • gezelschap: Huis73 | voor bibliotheek en cultuur

‘Hoe kan ik zelf meer met mijn leerlingen actief aan cultuur doen in de les?’ is een veel gehoorde vraag na afloop van Klas en Kunst. Vaak ontbreekt het leerkrachten aan gebrek aan ervaring met zelf zingen, dansen of toneel spelen of dit over te dragen en praktische know how over hoe en waar leuke spelvormen en materialen te maken en vinden. Met de Klas en Kunst Inspiratietrainingen helpen we schoolteams graag een stap vooruit. We delen onze jarenlange ervaring met het geven van creatieve gastlessen op scholen en dragen het stokje over aan de leerkrachten zelf.

 
Het accent ligt op ontdekken hoe leuk het is om meer met je leerlingen met cultuur bezig te zijn, en hoe je dat met een aantal basisvaardigheden (die iedere leerkracht heeft) al kunt aanpakken. Zelf actief aan de slag en ervaren en beleven hoe het is om zelf muziek te maken, te dansen, een scene te spelen of een kunstwerk te creëren. En dan te onderzoeken hoe je zelf een creatief vonkje kunt overbrengen in je klas. Door met creatieve werkvormen aan de slag te gaan ontdek je niet alleen nieuwe talenten bij jezelf, maar ook bij je leerlingen: improviseren, out of the box denken, creatief denken, oplossingsgericht werken en samenwerken.
 
Onze docenten nemen je mee aan de hand van best practices uit Klas en Kunst; opbouw van lesplannen, succesvolle werkvormen en opdrachten en uitleg over 'hoe die werken'. Ook geven we inzicht in hoe je leerdoelen, vaardigheden en competenties van K.O. (TULE/SLO) en de Culturele Ladekast kunt verwerken in aansprekende activiteiten. In een vervolgsessie op school kunnen we ook aan de slag met thematisch gericht en vakoverstijgend werken . Tijdens de inspiratietraining krijg je veel inspiratie, goede ideeën en praktische tools mee naar huis om de volgende dag op school al te kunnen gebruiken. 
 

 

MEER INFO EN RESERVEREN: 
Afdeling onderwijs en educatie
TELEFOON: 088‑2800253
EMAIL: onderwijseneducatie@huis73.nl

 


© 2022 - Huis 73