58 van 203 items
asset by WebDog

Klas en kunst op maat

Huis73 | voor bibliotheek en cultuur

  • groep: 5, speciaal onderwijs
  • datum opties: het hele schooljaar
  • duur: 16 weken in overleg
  • genre: Multidisciplinair
  • locatie:op school
  • gezelschap: Huis73 | voor bibliotheek en cultuur

Jaarlijks terugkerend educatieprogramma waarbij kinderen op actieve wijze kennis maken met cultuur – muziek, dans, theater en beeldende kunst- op een leeftijd dat ze hiervoor bijzonder ontvankelijk zijn (ontdekken en keuzes maken). Uitgangspunt is dat kinderen geïnspireerd en gemotiveerd raken; ze ervaren dat ze iets graag doen en ontdekken wellicht een nieuw talent bij zichzelf. 

Huis73 docenten laten de kinderen ervaren hoe leuk het is om dingen uit te proberen en zichzelf creatief te uiten. Het programma wordt in overleg op maat samengesteld. Naast zelf kunst maken en beleven is er in de lessen ook veel ruimte voor kinderen om te reflecteren op kunst; dus met elkaar in gesprek gaan en met elkaar praten over waar aan gewerkt is in de klas. Het programma sluit aan bij de kerndoelen en aanbodsdoelen van TULE/SLO (K.O. ) en de Culturele Ladekast en kan desgewenst ook vakoverstijgend worden ingezet (OJW, taal).
 
Via Klas en Kunst op maat kun je als leerkracht het programma op maat samen stellen in overleg met de projectleider van Huis73. 
Voorbeelden: 
- je school werkt thematisch en wil per blok Klas en Kunst laten aansluiten bij het onderwerp/thema waar kinderen dan mee bezig zijn. 
- je werkt volgens een specifieke onderwijsmethodiek; de klas en kunst docent kan dan voorafgaand aan de lessenreeks op werkbezoek komen en de lessen /werkwijze op maat afstemmen. 
- afstemmen wat goed aansluit bij leerlingen in het speciaal onderwijs
 
Extra opties: We bieden i.s.m. het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch en het NoordBrabants Museum de mogelijkheid om in het verlengde van Klas en Kunst een bezoek te brengen aan een museum. Of u kunt met uw klas deelnemen aan de Klas en Kunstmiddag op locatie van Huis73 met nog meer workshops en een eindpresentatie op het podium. Op deze manier verbinden we actieve cultuureducatie met receptie, reflectie en analyse. Leerkrachten worden uitgenodigd deel te nemen aan de Inspiratietraining deskundigheidsbevordering, op locatie van Huis73, of met het team op school.
 

 

MEER INFO RESERVEREN:
Afdeling onderwijs en educatie
TELEFOON: 088‑2800253
EMAIL: onderwijseneducatie@huis73.nl

Inschrijven via online formulier 

Je kunt je klas inschrijven tot 12 april 2021

 


© 2022 - Huis 73