22 van 53 items
Bureau Babel

Kunstpraat

Het Noordbrabants Museum

  • groep: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  • duur: Een uur
  • genre: Erfgoed
  • max. leerlingen: Maximaal 32 leerlingen
  • kosten: 40 euro per 16 leerlingen
  • locatie:Het Noordbrabants Museum
  • gezelschap: Het Noordbrabants Museum

Kijken is óók een kunst! Kunstpraat is een interactief gesprek dat kinderen uitdaagt hun vragen, ideeën en associaties bij een kunstwerk met elkaar te delen. Onze museumdocenten zwengelen het groepsgesprek aan met prikkelende opdrachten en creatieve kijktrucs. Zo ontstaan midden in het museum de meest verrassende inzichten en verhalen.

 

Afdeling reserveringen

+31 (0)73-6877 820

reservering@hnbm.nl

https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/kunstpraat/

 

De volgende kerndoelen zijn van toepassing
- Kerndoel 54; De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er meet e communiceren

- Kerndoel 55; De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

- Kerndoel 56; De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

 

De volgende culturele competenties worden ontwikkeld
- Receptief vermogen; leerlingen kunnen zich openstellen voor culturele uitingen met focus op het kunstwerk

- Creërend vermogen; leerlingen kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze.

- Reflectief vermogen; leerlingen kunnen cultuuruitingen van zichzelf en andere analyseren, interpreteren en waarderen

 


© 2024 - Huis73