8 van 57 items
Bureau Babel

Leer Scratch programmeertaal door te dansen

Body.scratch Academy

  • duur: Afhankelijk van keuze workshop format
  • genre: Digitale media / Technologie
  • kosten: Discovery €450, Bootcamps €1200 & Wekelijks prijs op aanvraag.
  • locatie:op school
  • gezelschap: Body.scratch Academy

Body.scratch is de methode die digitale native in staat stelt zich, lichamelijk bezig te houden, games, animaties en kunst te spelen en te creëren om hierdoor de basisprincipes van programmeren te leren met gebruik van dans / beweging. Choreografen werken in een zelfde manier als programmeurs doen, het ordenen van blokken met informatie om hiermee  kunst, programma's en meer te maken. In onze workshops, matchen leerlingen dansmoves met programmeer acties, om zo ook games te maken. Hierdoor ontwikkelen hun creatieve, motorische, samenwerkings- en sociaal-culturele vaardigheden (waaronder de 21ste -eeuwse vaardigheden), naast het verkennen van ICT & Dans, die logisch, emotioneel en onderzoekend leren vereisen.

We bieden 3 workshop formaten (in het Engels, Nederlands of Frans) die we kunnen aanpassen aan de behoeften van de leerlingen:  
 

Discovery:            Tijdens de Discovery sessie (Een halve dag met 2 groepen), zullen leerlingen onderzoeken hoe, ze creatief leren programmeren en krijgen ze inzicht in de relatie hiervan met de situaties van het echte leven. Ook zullen leerlingen leren over de cultuur van elkaar met behulp van dans en programmeren samen.

Kosten: €450

 

Bootcamps:          3 halve dagen in een week, met 3 groepen, (met de inhoud van de Discovery content) om van elkaar te leren met gebruik van dansmoves van hun eigen culturele achtergrond. ze creëren samen een programma.
Kosten: €1200

 

Wekelijks:             Een / twee keer per week gedurende 3 tot 6 weken, dus 6-10 workshops (met de inhoud van de bootcamps content) om hun manieren te ontwerpen om creatief elke programmeertaal te leren die ze willen leren.

Kosten: op aanvraag.
 

De adaptieve complexiteit vereist geen voorafgaande ervaring in programmeren of dansen. Als docent faciliteer je de ruimte, documenteer je het leerproces en analyseer je het voor feedbacksessies.

 

Kinderen ontwikkelen hun creatieve, motorische, collaboratieve, sociaal-culturele en emotionele vaardigheden naast ICT-vaardigheden, die logisch en onderzoekend leren vereisen. Bekijk enkele specifieke voorbeelden van kerndoelen die we behandelen vanuit de doorlopende leerlijn kunst & technologie:

(54) Leerlingen kan zijn / haar eigen ideeën en keuzes op een artistieke manier vormgeven

(54) Leerlingen staat open voor suggesties van anderen om zijn / haar eigen creatieve proces en werk te verbeteren

(55) Leerlingen erkent de emotionele waarde en emoties die worden opgeroepen door een culturele uitdrukking en kan ze benoemen en toepassen

(55) Leerlingen toont respect en waardering voor het culturele erfgoed en de meningen van anderen

(56) Leerlingen kan onder woorden brengen wat de betekenis van een culturele uitdrukking voor hem / haarzelf is

(-) Leerlingen kan zelfstandig en samen werken aan eenvoudige tot vrij complexe opdrachten

 

Geschikt voor (groepen/PO/VO/SO): bovenbouw PO & onderbouw VO

Genre (discipline): Digitale Kunst, Programmeren, Dans, Multidisciplinair

Creatieve vermogens*: Receptief, Creërend, Reflectief, Analyserend

Meer info en reserveren: Alvin Arthur

Telefoon: 0639346701

E-mail: play@bodyscratch.academy

Website: www.bodyscratch.academy

Youtube link: https://youtu.be/bdF2jB2pJJ0

Instagram: https://www.instagram.com/body.scratch/

 

 


© 2023 - Huis73