27 van 53 items
Bureau Babel

Museumles De Zakdoek

Nationaal Monument Kamp Vught

  • groep: 7, 8
  • genre: Erfgoed
  • max. leerlingen: max. 25 leerlingen per activiteit
  • kosten: 50 euro met workshop
  • locatie:Nationaal Monument Kamp Vught
  • gezelschap: Nationaal Monument Kamp Vught

Leerlingen doen onderzoek naar een geborduurde zakdoek uit Kamp Vught. Wat staat er allemaal op, wat betekenen al die namen en van wie is de zakdoek eigenlijk? De les is uit te breiden met de workshop waarbij leerlingen een witte zakdoek krijgen en zelf een vriendschapssymbool gaan maken.

 

Jessica Gommers
info@nmkampvught.nl
073 6566764

https://www.nmkampvught.nl/bezoeken/educatie/basisonderwijs/

Beeld © Jan van de Ven

De volgende kerndoelen zijn van toepassing
Kerndoel 54; De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er meet e communiceren

Kerndoel 56; De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

 

De volgende culturele competenties worden ontwikkeld

Receptief vermogen; leerlingen kunnen zich openstellen voor culturele uitingen met focus op het kunstwerk
Creërend vermogen; leerlingen kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze. 
Reflectief vermogen; leerlingen kunnen cultuuruitingen van zichzelf en andere analyseren, interpreteren en waarderen
Analyserend vermogen; Leerlingen kunnen informatie over cultuuruitingen opzoeken, in zichzelf opnemen en toepassen op eigen werk

 


© 2024 - Huis73