186 van 203 items
Bureau Babel

Objecttheater Op Handen

De Vliegende Koffer

  • groep: 6, 7, 8
  • duur: in overleg, in beginsel 1,5 uur
  • genre: lila
  • locatie:in lokalen of in speellokaal
  • gezelschap: De Vliegende Koffer

Verbeelden. De natuurlijke fantasie van kinderen prikkelen. Hen laten verwonderen, inspireren, leren creëren en reflecteren… door objecttheater.

Kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur zou vooral leuk moeten zijn! Maar hoe geef je professionele cultuureducatie een plek binnen een vaak al druk rooster? Niet stapelen, maar vervangen! Deze workshop van De Vliegende Koffer verenigt een breed scala aan vaardigheden en kerndoelen binnen het curriculum Kunstzinnige oriëntatie.

Deze workshop biedt het totale creatieve proces in een notendop. Kinderen gaan aan de slag met het creëren van hun eigen voorstelling. De basis hiervan is ‘objecttheater’: theater aan de hand van allerlei inspirerende voorwerpen uit de vliegende koffer. De professionals spelen een aantal voorbeelden. Vervolgens krijgen de leerlingen instructies over de verschillende elementen van een (mini)voorstelling, waaronder verhaallijn, muziek en geluidseffecten en regie. Hiermee gaan ze zelf aan de slag! De natuurlijke nieuwsgierigheid prikkelen, zelf creëren, uitproberen, kijken en (samen) evalueren staan in deze workshop centraal. Deze workshop wordt gegeven door twee professionele poppenspelers.

 

Geschikt voor (groepen/PO/VO/SO): PO groepen 6, 7 en 8

Genre (discipline): poppentheater

Creatieve vermogens*:

1. Receptief vermogen

De leerling kan zich openstellen voor culturele uitingen, namelijk demonstraties en performances van de professional..

2. Creërend vermogen

De leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze. De leerlingen maken in het kort en in het klein een creatief proces mee, een aanzet tot objecttheater maken. Kijken naar materiaal, geïnspireerd raken, elkaar laten zien en horen, variëren.

3. Reflectief vermogen

De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen analyseren, interpreteren en waarderen. De leerlingen spelen zelf en zien elkaars spel. Achteraf wordt geevalueerd en nagepraat over hoe iedereen het ervaarde.

De Vliegende Koffer

Charlotte de Lange

Telefoon: 06 48616484

E-mail: info@devliegendekoffer.nl

Website: http://www.devliegendekoffer.nl

 


© 2022 - Huis 73