15 van 57 items
Bureau Babel

Op de toren zit een haan

Erfgoed Brabant

  • groep: 1, 2
  • genre: Erfgoed
  • max. leerlingen: Onbeperkt
  • kosten: 50 euro
  • locatie:Directe omgeving van de school
  • gezelschap: Erfgoed Brabant

Hubertus de Gouden Haan gaat met de kleuters op ontdekkingstocht door de school en in de buurt. Op allerlei manieren leren kleuters hun buurt goed kennen door te kijken, te luisteren en te doen. Het leren “lezen” en herkennen van de eigen omgeving draagt bij aan het cultureel bewustzijn en is een eerste kennismaking met erfgoed in de directe omgeving van de school.

 

Erfgoed Brabant

info@erfgoedbrabant.nl

073 615 6262

 

De volgende kerndoelen zijn van toepassing

- Kerndoel 54; De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er meet e communiceren

 

De volgende culturele competenties worden ontwikkeld

- Receptief vermogen; leerlingen kunnen zich openstellen voor culturele uitingen met focus op het kunstwerk
- Creërend vermogen; leerlingen kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze.
- Reflectief vermogen; leerlingen kunnen cultuuruitingen van zichzelf en andere analyseren, interpreteren en waarderen

 


© 2023 - Huis73