83 van 202 items

Cursus Open Boek 2.0

Huis73 | voor bibliotheek en cultuur

  • groep: leerkrachten
  • datum opties: Donderdag 30 januari, 20 februari, 19 maart, 9 april en 4 juni 2020
  • duur: 16.00u-19.30u
  • genre: lila
  • lesmateriaal: ja
  • locatie:Huis73 Den Bosch
  • gezelschap: Huis73 | voor bibliotheek en cultuur

De cursus Open Boek 2.0, een actuele versie van de eerdere Open Boek cursus, leidt leerkrachten in vier bijeenkomsten op tot leescoördinator. De invalshoek is leesbevordering: leesbeleving, leesmotivatie en literaire competenties. Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken. Cursisten bereiden in de loop van de bijeenkomsten hun jaarplan en leesplan voor.

 

Inschrijven

Wil je je inschrijven? Mail ons!

 


© 2021 - Huis 73