17 van 53 items
Bureau Babel

Romeinen in de klas

Het Noordbrabants Museum

  • groep: 5, 6, 7, 8
  • genre: Erfgoed
  • max. leerlingen: Maximaal 32 leerlingen
  • kosten: 125 euro per groep
  • locatie:Op school
  • gezelschap: Het Noordbrabants Museum

Leuke én leerzame museumles in de klas? Laat dat maar aan onze museumdocenten over! Het museum en de Romeinen komen naar jouw school toe. Met een lading vol indrukwekkende replica’s worden de leerlingen ondergedompeld in de Romeinse tijd in Brabant. Ze maken kennis met de goden die toen aanbeden werden en gaan daarna zelf een godenwereld scheppen. Hoe zou zo’n wereld er in onze tijd uitzien? Misschien hebben wij wel een godin van de wifi, of TikTok de videogod.

 

Afdeling reserveringen

+31 (0)73-6877 820

reservering@hnbm.nl

 

https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/romeinen-in-de-klas/

 

De volgende kerndoelen zijn van toepassing

- Kerndoel 54; De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er meet e communiceren

- Kerndoel 55; De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

- Kerndoel 56; De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

 

De volgende culturele competenties worden ontwikkeld

- Receptief vermogen; leerlingen kunnen zich openstellen voor culturele uitingen met focus op het kunstwerk
- Creërend vermogen; leerlingen kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze.

- Reflectief vermogen; leerlingen kunnen cultuuruitingen van zichzelf en andere analyseren, interpreteren en waarderen

 


© 2024 - Huis73