101 van 203 items
asset by WebDog

Stille Dialoog - kunstwerken uit de Verzameling Würth

Kunstlocatie Würth

  • groep: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, speciaal onderwijs
  • duur: 1 uur
  • genre: Beeldend
  • max. leerlingen: max 32 kinderen, bij groter aantal worden er twee groepen gemaakt
  • locatie:Kunstlocatie Würth
  • gezelschap: Kunstlocatie Würth

Stillevens. Een vaas met bloemen... het is hét traditionele beeld van een stilleven uit de zeventiende eeuw. Beelden die de werkelijkheid weerspiegelden, waarin kleur en toonwaarde essentieel waren en waarin een niet toevallige compositie en esthetiek de boventoon voerden.
In de negentiende eeuw veranderde deze traditionele manier van weergeven. De getoonde objecten kregen meer karakter, waren minder statisch afgebeeld; het ‘verstilde beeld’ verdween langzaam. In deze voorgaande eeuwen was de relatie tussen de kunstenaar en de objecten minder op de voorgrond aanwezig en waren vooral de compositie en de relatie tussen de objecten onderling van belang. In het stilleven van de twintigste en eenentwintigste eeuw is er vaker een dialoog tussen de kunstenaar en de objecten te zien.De voorwerpen werden soms overtroefd door een duidelijk statement dat door de kunstenaar met het kunstwerk werd afgegeven. ‘Het stilleven’ kent door de eeuwen heen verschillende uitingsvormen, zowel qua materiaalgebruik als ook de verhouding van de kunstenaar tot de objecten. Echter, is het gebruik van roerloze objecten als onderwerp van een kunstwerk iets dat alle eeuwen overstijgt...

Voor de tentoonstelling Stille Dialoog - met kunstwerken uit de Verzameling Würth- zijn bijna 40 kunstwerken geselecteerd, waarvan verscheidene werken uit meer objecten bestaan.Er zijn kunstwerken te zien van o.a.Buffet, Christo, Jacobsen, Lüpertz, Manzoni en Uecker.

 

Workshop
Nadat de leerlingen een kijkje in de belevingswereld van de kunstenaars hebben genomen d.m.v. een rondleiding onder begeleiding van het educatieteam van Kunstlocatie Würth, is het tijd om zelf aan de slag te gaan tijdens een workshop die aansluit op datgene wat de kinderen hebben gezien.

Reserveren
Het educatieprogramma voor het regulier basisonderwijs wordt op donderdagen en vrijdagen aangeboden. Geef bij de aanvraag het gewenste tijdstip door: 9.15 - 10.15 uur, 10.45 - 11.45 uur. En vanaf 12.15 uur kan de school een gewenst tijdstip aangeven.

 


© 2022 - Huis 73