36 van 51 items
Bureau Babel

Workshop Tweede Wereldoorlog

Erfgoed 's-Hertogenbosch

  • groep: 7, 8
  • genre: Erfgoed
  • max. leerlingen: max. 30 leerlingen per activiteit
  • kosten: gratis
  • locatie:in de klas of in het archief
  • gezelschap: Erfgoed 's-Hertogenbosch

Leerlingen trekken zelf de handschoentjes van de archivaris aan: ze onderzoeken tijdens deze workshop een dagboek en oude foto's uit de Tweede Wereldoorlog. Met deze bronnen ontdekken de leerlingen dat de geschiedenis die zich afspeelde in hun eigen leefomgeving. De workshop is te combineren met een rondleiding door het Archiefdepot.

 

Anne Verwaaij

a.verwaaij@s-hertogenbosch.nl
073 6155088

Kerndoelen:
Kerndoelen 51 en 52, alsmede kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Culturele vermogens:
Receptief vermogen; leerlingen kunnen zich openstellen voor culturele uitingen met focus op het kunstwerk
Creërend vermogen; leerlingen kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze. 
Reflectief vermogen; leerlingen kunnen cultuuruitingen van zichzelf en andere analyseren, interpreteren en waarderen
Analyserend vermogen; Leerlingen kunnen informatie over cultuuruitingen opzoeken, in zichzelf opnemen en toepassen op eigen werk

 


© 2024 - Huis73