20 van 51 items
Bureau Babel

Van Gogh in Brabant

Het Noordbrabants Museum

  • groep: 7, 8
  • duur: Een uur
  • genre: Erfgoed
  • max. leerlingen: Maximaal 32 leerlingen
  • kosten: 40 euro per 16 leerlingen
  • locatie:Het Noordbrabants Museum
  • gezelschap: Het Noordbrabants Museum

Hij sneed zijn oor eraf, hij was arm, schilderde zonnebloemen; Van Goghs leven is omgeven met allerlei algemene weetjes. Maar wie was Vincent van Gogh nou écht? Als mens, en als kunstenaar? Leer Vincent beter kennen en speur naar de verhalen achter zijn schilderijen. Én: maak kennis met jezelf. Want hoe kijk jij naar anderen? Hoe kijken anderen naar jou? En klopt dat beeld wel? Voorafgaand aan het museumbezoek heeft YouTuber Dylan Haegens twee leuke video's met een opdracht voor de leerlingen klaarstaan.

 

Afdeling reserveringen

+31 (0)73-6877 820

reservering@hnbm.nl

https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/van-gogh-in-brabant/

 

De volgende kerndoelen zijn van toepassing
- Kerndoel 54; De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er meet e communiceren

- Kerndoel 55; De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

- Kerndoel 56; De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

 

De volgende culturele competenties worden ontwikkeld

- Receptief vermogen; leerlingen kunnen zich openstellen voor culturele uitingen met focus op het kunstwerk
- Creërend vermogen; leerlingen kunnen denken, creëren en produceren op creatieve wijze.

- Reflectief vermogen; leerlingen kunnen cultuuruitingen van zichzelf en andere analyseren, interpreteren en waarderen

- Analyserend vermogen; Leerlingen kunnen informatie over cultuuruitingen opzoeken, in zichzelf opnemen en toepassen op eigen werk

 


© 2024 - Huis73